Site Map

    สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน


 เนื้อหาเว็บนี้จะประกอบด้วยส่องส่วน คือ  เมนู " ทำงานไปเที่ยวไป "  และ  " สิงคโปร์"


เมนู  " ทำงานไปเที่ยวไป "   จะเป็นรูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานยังประเทศต่างๆของผู้เขียน   ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศต่างมาแล้วเกือบ 20 ประเทศ    จึงได้นำประสบการณ์การทำงานและการเดินทางมาแบ่งปันกันสำหรับเพื่อนๆแผู้ที่สน

เดิมที่รูปภาพเหล่านี้เคยแชร์ไว้ในเฟสบุ๊ค  แต่ว่าระยะหลังทราบข่าวว่าเฟสบุ๊คจะมีการเก็บค่าบริการรายเดือนกับสมาชิก  ผมก็เลยย้ายรูปภาพและเรื่องราวต่างๆมารวมออนไลน์ในบล๊อกแห่งนี้     
ส่วนเมนู " สิงคโปร์"  นั้นจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสิงคโปร์

ปัจจุบันผู้เขียนเองได้มาปักหลักทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ 8 ปีกว่าๆ  ซึ่งก็พอมีความรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ในระดับหนึ่ง    จึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิงคโปร์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์  ซึ่งก็จะพยายามทำให้เสร็จสมบูรณ์ และก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวสิงคโปร์