สิงคโปร์ร่ำรวยอันดับที่เท่าไหร่ของโลก


 นิตยสารฟอร์บส์เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก จัดอันดับให้ "กาตาร์" เป็นประเทศรวยที่สุด
     ในการจัดอันดับประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก (The Worlds Richest Countries) เพราะ "กาตาร์" มีทรัพยากรน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 
โดยวัดจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ของปี 2010 ต่อจำนวนประชากร โดยจีดีพีต่อประชากรมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 88,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,728,000 บาท) 
นอกจากนั้น กาตาร์ยังถือเป็นประเทศที่มีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ 3 ของโลก


1. กาตาร์2. ลักเซมเบิร์ก

3. สิงคโปร์4. นอร์เวย์


5. บรูไน6. เนเธอร์แลนด์


7. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8. สหรัฐอเมริกา

            


9. ฮ่องกง10. สวิตเซอร์แลนด์

No comments:

Post a Comment