การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่นิยมเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเส้นทางเดินรถในสิงคโปร์  และจะนิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT มากกว่า

แต่สำหรับบางครั้งก็มีความจำเป็นเช่นกันเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆบางแห่งนั้นไม่ได้อยู่ไกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า เช่น สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park)  สวนสัตว์สิงคโปร์ ( Singapore Zoo) และไนท์ ซาฟารี (Night Safari)  ซึ่งต้องอาศัยการเดินทางต่อจากสถานีรถไฟฟ้าด้วยรถโดยสารประจำทางหรือรถท็กซี่

เกี่ยวกับรถโดยสาร :   รถบัสโดยสารสิงคโปร์ที่วิ่งให้บริการจะมี 2 บริษัทด้วยกันคือ SBS Transit และ TIBS(Transit Island)  มีทั้งรถปรับอากาศและรถธรรมดา และมีทั้งรถสองชั้นและชั้นเดียว โดยเริ่มให้บริการตั้ง 06.00 ถึงเที่ยงคืน   ส่วนอัตราค่าโดยสารก็อยู่ระหว่าง 0.7 - 1.6 SGD.

การขึ้นรถบัสโดยสาร :  
     การขึ้นรถโดยสารก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับประเทศอื่นๆ กล่าวคือ ขึ้นรถตามป้ายที่กำหนด แต่จะแตกต่างตรงที่การจ่ายค่าโดยสารเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนที่นี่จะไม่มีกระเป๋าคอยเก็บตังค์เหมือนรถเมล์บ้านเรา  ทุกอย่างใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย     การจ่ายค่าโดยสารสามารถทำได้สองวิธีคือจ่ายเป็นเงินสดและใช้บัตร EZ-Link Card   ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่นี่จะนิยมใช้บัตร EZ-Link เป็นหลักในการจ่ายค่าบริการระบบขนส่งมวลชน
    แต่หากท่านไม่มีบัตร  EZ-Link ท่านก็สามารถชำระเป็นเงินสดได้กรณีของรถบัสโดยสารประจำทาง โดยการหยอดเหรียญลงในกล่องเก็บค่าโดยสารที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูด้านหน้าข้างคนขับ  ซึ่งหลังจากนั้นเครื่องก็ออกใบเสร็จหรือตั๋วให้ท่าน

***  การจ่ายเป็นเงินสดท่านจะต้องเตรียมเหรียญให้พอดี เนื่องจากเครื่องจะไม่มีการจ่ายเงินทอนให้

 การใช้เงินสดจะเป็นอะไรที่ไม่สะดวก ผู้คนจึงนิยมใช้บัตร  EZ-Link Card   เป็นหลัก    การใช้ก็ง่ายๆโดยการใช้บัตรแตะกับเครื่องแสกนที่ติดตั้งอยู่ ณ ที่ประตูทางขึ้นข้างคนขับก่อน   และแตะอีกครั้งเมื่อต้องการจะลง ณ ที่ใกล้กับประตูทางลง  ซึ่งเครื่องแสกนนี้จะคำนวนค่าโดยสารให้โดยอัตโนมัติและหักเงินออกจากบัตรของท่าน

***  การแสกนบัตรสามารถทำได้ทั้งสองจุด กล่าวคือทั้งประตูด้านหน้าและประตูกลาง  แต่โดยกฏ กติกา มารยาทแล้ว  เขาจะให้ขึ้นที่ประตูด้านหน้าและลงที่ประตูกลาง

***  การโดยสารระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถไฟฟ้าและรถบัส  ท่านจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง   หากท่านไม่แสกนบัตรตอนลงจากรถระบบจะหักเงินเท่ากับค่าโดยสารสูงสุด ครับ