สิงคโปร์ทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมมาเลเซีย


          นายกฯสิงคโปร์และมาเลเซียแถลงร่วมถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสิงคโปร์กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตั้งเป้าเสร็จในปี 2563 สิงคโปร์ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่อาจเป็นไปได้ 3 แห่ง เพื่อสร้างอาคารผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสิงคโปร์ กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามที่ได้วางแผนไว้ ได้แก่ ย่านตูอัสตะวันตก จูร่งตะวันออก และย่านใจกลางเมือง


   

 ส่วนในมาเลเซียนั้น สถานีขนส่งจะตั้งอยู่ในบันดาร์ มาเลเซีย ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของฐานทัพอากาศในสุไหงบาซี ทำเลนี้อยู่ห่างจากตึกแฝดปิโตรนาสราว 5 กิโลเมตรนี้ มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาใหม่ และมีแนวคิดทำจุดตรวจร่วมจุดเดียว ที่กำลังสำรวจความเป็นไปได้ โดยจะมีที่ทำการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกัน หรือซีไอคิว ของสิงคโปร์และมาเลเซียรวมกันอยู่ ณ ทำเลเดียว ผู้นำทั้ง 2 คน กระตุ้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการอิสกันดาร์ มาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์แก่สองประเทศ อีกทั้ง การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่จะช่วยสร้างงานแก่ประชากรทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

No comments:

Post a Comment