Who are the Peranakans?

 ทำความรู้จักกับชาวเปอรานากัน
ภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย
  • เปอรานากัน (Peranakan)คือใคร ?

        เปอรานากัน (Peranakan)  คือกลุ่มลูกครึ่งเชื้อสายมลายู ที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างหญิงชายชาวมลายูกับคนเชื้อจีน ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันและได้สร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนและมลายูมารวมกัน ....

     "เปอรานากัน" มีความหมายว่า " เกิดที่นี่ หรือ เกิดในท้องถิ่น (local born ) "  หรือ " ลูกหลานคนท้องถิ่น ( local descendants )        วัฒนธรรมของเปอรานากันจะเรียกชายที่เป็นลูกครึ่งจีนกับมลายูที่เกิดในมลายูและอินโดนีเซีย ว่า บ้าบ๋า (ฺBaba) และจะเรียกเพศหญิงว่า นอนยา(Nyonya)  หรือทางภาคใต้ของบ้านเราเรียกว่า ย่าหยา  ดังนั้นบางครั้งเราอาจจะได้ยินชื่อเมนูที่เป็นอาหารของชาวพารานากันในอีกชื่อหนึ่งว่า " อาหารนอนยา"