Sim Lim Tower

ภาพตีกซิมลิม ทาวเวอร์

Sim Lim Tower ตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์์


ซิมลิม ทาวเวอร์ เป็นตึกที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และฮาร์ดแวท์ต่างๆที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์  โดยจะมีส่วนที่เป็นร้านค้าต่างๆ 4 ชั้นด้วยกันคือ ชั้น 1-3  และชั้นใต้ดิน โดยแบ่งเป็นโชนต่างๆคร่าวๆดังนี้ชั้นใต้ติน หรือ Basement Level ส่วนจะเป็นพื้นที่ขายหนังสือที่เกี่ยวงานช่าง วิศวกรรมและภาษาที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้นแรก  ส่วนใหญ่จะเป็นระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ชั้นสอง  จะเป็นพวกลำโพง  ไฟและโคมไฟ  LED และอื่นๆ
ชั้นสาม  จะเป็นร้านจำหน่ายอาหาร และร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอื่นๆ


ภาพรวมๆของตึกนี้ก็คล้ายๆกับ คลองถม หรือบ้านหม้อของไทย  ส่วนเรื่องราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองกัน

*** ตึกนี้จะตั้งอยู่เยี้องกับตึกซิมลิม สแควร์ ซึ่งเป็นตึกตลาดไปไอที (IT Market) ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์   ซึ่งห่างจากถนนบูกิส ประมาณ 750 เมตรดังรูป
ชมคลิปตัวอย่าง