The Merlion @ Sentosa


Sentosa Merlion

เดอะเมอร์ไลอ้อน


โดยทั่วหากนึกถึงเจ้าเมอร์ไลอ้อนหรือสิงค์โตทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์แล้ว นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปก็มักจะนึกถึงเจ้าสองตัวนี้เป็นหลัก คือตัวที่พ่นน้ำอยู่ที่เมอร์ไลอ้อนพาร์ค(อ่าวมาริน่า) และตัวที่ยืนสูงตะหง่านอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่าแห่งนี้เจ้าเมอร์ไลอ้อนตัวที่อยุ่บนเกาะเซ็นโตช่านี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีความสูงถึง 37 เมตร และสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วย โดยภายในจะแบ่งเป็นชั้นๆ  โดยส่วนที่เป็นไฮไลท์นั้นจะอยู่ที่ชั้น 9 และชั้น 12   โดยชั้น9 จะเป็นส่วนของบริเวณช่องปากที่อ้าอยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยืนชมทิวทัศน์ในมุมสูงในทิศทางที่เจ้าเมอร์ไลอ้อนหันหน้าไปรวมถึงบริเวณด้านข้างๆด้วย ส่วนชั้นที่ 12 ซึ่งจะเป็นชั้นบน ซึ่งจะเป็นที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบเกาะ 360 องศา


ส่วนชั้นล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการเล่าเรื่องราวประวัติของเมอร์ไลอ้อนและร้านขายของที่ระลึก รวมซึ่งค่าเฟ่ของว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

จุดนี้เปิดทำการทุกวัน ( 10.00-20.00 น) โดยต้องเข้าก่อนปิดครึ่งชั่วโมง  ค่าผ่านประตูผู้ใหญ่ 8 S$ เด็ก 5 S$ 
การเดินทาง นั่งรถไฟ Sentosa Express แล้วลงที่สถานี Imbaih ซึ่งจะใกล้ที่สุด