สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเดินทางมาสิงคโปร์

 " SINGAPORE, The Fine City" 

   
      สิงคโปร์เมืองแห่งการถูกปรับ หรือ Fine city    หวังว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินหรือคุ้นหูเกี่ยวกับคำกล่าวด้านบนมาบ้างไม่มากก็น้อย

    สิ่งคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวด สะอาดหูสะอาดตา บ้านเมือเป็นระเบียบเรียบร้อย   มีคอร์รัปชั่นน้อยและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง
  ส่วนหนึ่งที่ทำให้สิงคโปร์พัฒนาก้าวไกลได้ถึงทุกวันนี้ได้ ก็เพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยและเคร่งครัดอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฏหมาย      กฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของสิงคโปร์ สามารถบอกได้เลยว่าเข้าถึงทุกระดับชั้นชนคนโดยไม่ข้อยกเว้น  ดังนั้นคนที่ไม่คุ้นกับกฏกติกาของสิงคโปร์ ควรจะศึกษาอย่างจริงจังก่อนเดินทางมาสิงคโปร์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทย เพราะการปรับของเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาไม่ได้ปรับแค่ยี่สิบบาท(กรณีทิ้งขยะใน กทม.) หรือสี่ห้าร้อยเหมือนบ้านเรา   เพราะการปรับแต่ละครั้งของที่นี่ต้องบอกว่าทำเอาจนไปทั้งเดือน ขอบอก !!


ตัวอย่าง กฏข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรกระทำในที่สาธารณะทั่วไป  อาทิ รถบัส แท็กซี่ ลิฟต์ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการ ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ

 • สูบบุหรีในสถานที่ห้ามสูบ ปรับ 1000 เหรียญสิงคโปร์  (การสูบบุหรี่ในผับ ดิสโก คาราโอเกะและบาร์ที่มีเครื่องปรับอากาศไม่ถือเป็นความผิด)
 •  ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง  (ปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เช่นกัน)
 •  ห้ามทิ้งขยะ (ปรับ 1,000 ดอลลาร์)
 • ห้ามปัสวะ (ปรับ 1,000 ดอลลาร์) 
 • ห้ามเด็ดดอกไม้ (ปรับ 1,000 ดอลลาร์)  
 • ห้ามชะล้าง (ปรับ 1,000 ดอลลาร์) 
 • ห้ามให้อาหารนก (ปรับ 1.000 ดอลลาร์) 
 • เปิดน้ำปล่อยทิ้งแบบไร้ประโยชน์ (ปรับ 1,000 ดอลลาร์) 
 • ห้ามถมหรือถุยน้ำลาย (ปรับ 1,000 ดอลลาร์) 
*** เคยเห็นกฏเฉพาะของบางสถานที่เช่น food Center  หรือร้านที่มีเหล้าหรือเบียร์ขาย  จะมีป้ายเตือนห้ามอ๊วกเลอะเทอะอีกด้วย  ซึ่งจะเสียค่าปรับ 200 เหรียญ (เกือบห้าพันบาท) !!  คนไทยต้องระวังเด้อ !! 

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยกับสิงคโปร์ จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 24 บาทต่อหนึ่งเหรียญสิงคโปร์  (-/+ นิดหน่อยหรือประมาณ 1 บาท โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ดังนั้นถ้าถูกปรับ 1,000 ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 24,000 บาท เลยที่เดียว   โดนไปที่เดียวจนไปทั้งเดือนขอบอก !!! 4 Fines you will find on Singapore Public Train (MRT)

ที่นี้ลองมาดูกันว่ากฏระเบียบหรือข้อห้ามบนรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารมีอะไรบ้าง

 • ห้ามสูบบุหรี่ (ปรับ 1,000 ดอลลาร์) 
 • ห้ามกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆ (ปรับ 500 ดอลลาร์) 
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟขึ้นรถไฟฟ้า (อันนี้ปรับหนัก 5,000 ดอลลาร์) 
 • นอกจากนั้นยังห้ามนำทุเรียนขึ้นรถโดยสารหรือรถไฟฟ้าดังรูป


 ดูเกร็ดควรรู้เพิ่มเติม 
     » ภาพลักษณ์เรื่องความสะอาดและเมืองสีเขียวของสิงคโปร์นั้นเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาการศึกษาและกฎหมายที่เคร่งครัดกว่า 2 ทศวรรษ ผู้ที่ทิ้งขยะในที่เขตห้ามทิ้งจะถูกปรับ 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์สำหรับการกระทำความผิดครั้งแรก และหากทำผิดซ้ำจะถูกปรับ 2,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ รวมถึงต้องทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นบทลงโทษ นอกจากนี้กฎหมายของสิงคโปร์เรื่องการรักษาความสะอาดยังขยายความครอบคลุมถึงการห้ามจำหน่ายและมีหมากฝรั่งไว้ในครอบครอง โดยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึงการถ่มน้ำลายในที่สาธารณะก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายของสิงคโปร์เช่นกัน หากคุณลืมกดชักโครกคุณจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 150 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และการปัสสาวะในลิฟต์นั้นจะส่งผลให้ประตูลิฟต์ปิดอัตโนมัติจนกว่าตำรวจจะเดินทางมาถึง!   สิ่งที่ไม่ควรนำมาเมื่อเดินทางมาสิงคโปร์
   ทุกๆครั้งก่อนที่เครื่องบินจะทำลงจอด หรือ Landing  สายการบินทุกสายการบินจะทำการประกาศเตือนและแนะนำเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามต่างๆ ที่ห้ามนำเข้าสิงคโปร์

แต่สิ่งที่ต้องระวังแบบหนักๆเลยคือ เรื่องยาเสพติด  เครื่องดื่่มแอลกอฮอล์ และบุหรี

ยาเสพติต : การครอบครอง การเสพ การผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่ายยาเสพติด ล้วนแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศสิงคโปร์และมีบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่การเฆี่ยน การจำคุก และประหารชีวิต จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อ ดื่ม หรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมายที่สิงคโปร์ หากฝ่าฝืนและถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 125,000 บาท)


บุหรี่ :  ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสนุก ศูนย์อาหาร โรงหนัง โรงพยาบาล ห้องสมุด โรงแรม โรงเรียน ลิฟต์ สนามบิน  ฯลฯ หากจะสูบบุหรี่ ต้องไปสูบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ (สูบได้หรือไม่ได้ให้สังเกตุเครื่องหมาย)
นอกจากนี้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อ สูบ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่รัฐตรวจพบ จะถูกปรับเป็นเงิน 300 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 7,500 บาท)
***  เครืองดื่มและบุหรีที่สิงคโปร์ราคาจะแพงมาก  โดยเฉพาะบุหรีราคาซองละ 200-300 บาท  ซึ่งกฏหมายสิงคโปร์ให้นำเข้าได้ไม่เกินหนึ่งซอง และซองต้องแกะแล้วเท่านั้น  

คนไทยมักโดนปรับเรื่องนี้บ่อยๆ บ้างก็ไม่รู้ บ้างก็รู้แต่ว่าเขาสุ่มตรวจก็พยามยามลักไก่เสี่ยงดวง  โดยเฉพาะคนงานไทย หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรือหรือพนักงานแท่นเจาะน้ำมัน   ซึ่งต้องมาลงเรื่อหรือขึ้นแท่นที่นี่เมื่อนำเรื่อหรือแท่นเจาะน้ำมันมาทำการซ่อมหรือ overhaul ที่นี่  เวลาเดือนทางมาก็จะนำบุหรี่เข้ามาด้วย   บางคนพกมา 2 cotton  ก็เจอแจ๊คพอต โดนปรับไปเกือบห้าหมื่นกว่าบาทเลยที่เดียว


ยังมีข้อห้ามอื่นๆอีกหลายอย่าง  ซึ่งสาารถศึกษารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้จากเว็บนี้ครับ

http://www.customs.gov.sg/NR/rdonlyres/34F0B785-1F56-42A3-8E46-CD181A95CF1A/0/69369_SGCustomGuideEng_Lowres.pdf
คำเตือน


ขอย้ำนะครับ สิงคโปร์ไม่เหมือนเมืองไทย  ไม่มีอภิสิทธิ์ชน  ใครทำผิดโดนปรับถั่วถึงไมมีข้อยกเว้น ไม่มีระบบที่เรียกว่าคนจนติดคุก คนรวยรอด นะจ๊ะ 

No comments:

Post a Comment