สถานทูตไทย/ ชุมนุมชนคนไทยออนไลน์ในสิงคโปร์

สถานทูตไทยในสิงคโปร์


     สถานทูตไทยประจำสิงคโปร์  ถือว่ามีความโดดเด่นในแง่สถานที่ตั้งเมื่อเปรียบเที่ยบกับสถานทูตอื่นๆ   โดยตั้งอยู่ที่ถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจที่สำคัญกลางใจเมืองสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งซ๊อปปิ้ง ร้านค้า และสิ่งบันเทิง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยว โดยตั้งอยู่เลขที่  370 ถนนออร์ชาร์ด (Royal Thai Embassy,370 Orchard Road, Singapore 238870) โทรศัพท์ (65) 6737-2644, 6737-2158, 6737-2475, 6737-2476, 6235-4175, 6732 4674. 6733-1768, 6737-1460 โทรสาร (65) 6732-0778, 6835-4991 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ Email: consular@thaiembassy.sg

สถานทูตไทย ตั้งอยู่ไกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานี ออร์ชาร์ด N22  ดังรูป

สถานทูตนอกจะให้บริการด้านงานวีซ่า  หนังสือเดินทาง  และงานราชการซึ่งเป็นงานหลักแล้ว    สถานทูตยังเป็นสถานที่จัดงานสำคัญอื่นๆอีกเช่น จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนไทยในสิงคโปร์   จัดงานวันสำคัญๆของไทยเช่น วันเฉลิมฯ  จัดงานเทศกาลอาหารไทย และอื่นๆเป็นต้น

 
  ข้อมูลสำหรับติดต่อแผนกต่างๆดังนี้ 

  แผนกวีซ่า
 
    เปิดทำการเพื่อรับยื่นเรื่องขอประทับตราวีซ่า เวลา 9.15-12.15 น.
   เปิดทำการเพื่อขอรับเอกสารเดินทางพร้อมตราประทับวีซ่าคืน เวลา 14.00-16.30 น.
    Tel: +65 6737 2475-6, ext. 104, 105 or 108

แผนกหนังสือเดินทาง
  เปิดทำการเพื่อรับยื่นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทย เวลา 9.15-12.15 น.
  เปิดทำการเพื่อขอรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-16.30 น.
  E-mail: thaisgp@singnet.com.sg Tel: +65 6737 2475-6, ext. 106 or 107
ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ดังลิงค์ต่อไปนี้

เว็บไซต์สถานทูตไทยในสิงคโปร์ :  http://www.thaiembassy.sg
คู่มือคนไทยในสิงคโปร์                :  http://www.thaiembassy.sg/thai-citizens-residing-in-singapore

รวมคลิปสิงคโปร์    สำหรับท่านที่จะวางแผนมาเรียน มาทำงานทำ หรือต้องการหาที่พักกรณีต้องการมาอยู่สิงคโปร์เป็นระยะเวลานาน หรืออื่นๆ ก็สามารถเข้าหาข้อมูล หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่สังคมคนไทยออนไลน์ในสิงคโปร์ได้ที่เฟสนี้เลยครับ

                   เพื่อนไทยในสิงคโปร์ puenthai@singapore

No comments:

Post a Comment