การเดินทางจากสนามบิน

      เมื่อจบภาระกิจที่ Arrival hall  (ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง+รับสัมภาระ+ตรวจสัมภาระที่ด่าน Customs)  คำถามต่อไปก็คือ "แล้วจะเดินทางไปที่พัก หรือ เข้าเมืองแบบไหนอย่างไร "


       หากท่านเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง โดยไม่มีญาติ/พื่อนมารอรับ หรือไม่มีตัวแทนจากบริษัท/โรงแรมมาชูป้ายรอรับแล้วละก็   แนะนำให้ท่านมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางดังนี้
 
   สนามบิน Changi  Airport  ของสิงคโปร์   มีทางเลือกสำหรับเดือนทางเข้าเมืองด้วยวิธีต่างๆดังนี้
           No comments:

Post a Comment