การเดินทางจากสนามบินโดย MRT

รถไฟฟ้า หรือ MRT ( Mass Rapid Transit )

   MRT  คือทางเลือกอันต้นๆของคนสิงคโปร์และผู้มาเยือน  เนื่องจากมีความสะดวกสะบายและตรงต่อเวลา และที่สำคัญคือค่าโดยสารที่ราคาประหยัดกว่าวิธีอื่นๆ


     สถานีรถไฟฟ้านี้จะอยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสาร Terminal 2 & 3   ซึ่งหากท่านใดที่บินมาลงที่ Terminal 1   ท่านก็จะต้องนั้งรถไฟฟ้าภายในสนามบินที่เรียกว่า Sky train (ให้บริการฟรี) มายัง Terminal 2   จากนั้นเดินเท้าต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า


       
    
    @ Changi Airport คือที่ตั้งสถานี ( CG2) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่วิ่งระหว่างตะวันออกไปทิศตะวันตกของสิงคโปร์ หรือเรียกว่า East - West Line     ซึ่งจะมีป้ายบอกทางดังรูป
          รถไฟฟ้าจากสถานี Changi Airport ( CG2)  จะวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินไปถึงสถานี Tanah Merah (ทานาห์ เมร่าห์) หรือสถานี EW4 เท่านั้น  จากนั้นท่านจะต้องเปลี่ยนขบวนเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง


     *** Tanah merah (ภาษา มาเลย์) = Red Soil =  ดินแดง หรือสถานนีดินแดง นั่นเอง!!  MRT  เปิดให้บริการตั้ง 05.31 - 23.18  ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดสำคัญจะเปิดให้บริการ 05.59 น. หรือ 06.00 โดยประมาณ  


อัตราค่าสาร ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางเช่นเดี่ยวกับรถไฟฟ้าเมืองไทยหรือประเทศอื่นๆ  ซึ่งจะมีราคาระบุอยู่ทีตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ     คิดค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 0.80 SGD สูงสุดไม่เกิน 2.80 SGD


No comments:

Post a Comment