นิวซีแลนด์ #2_ชมวัวชมเมือง


หลังจากแก้ปัญหาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ความตรึงเครียดต่างก็ผ่อนคลายและเข้าสู่โหมด Standby  เฝ้าติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆจบลงอย่างสิ้นเชิงและไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก

เมื่อเข้าสู่โหมดแสตนบาย   ก็มีเวลาได้หายใจเดินชมนกชมไม้ และ มีโอกาสได้ชมเมืองที่อยู่ไกล้ๆ

นิวซีแลนด์นี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตน้ำนมจากวัว   ดังนั้นบรรยากาศโดยรอบก็จะเห็นฝูงวัวทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงวัวอยู่เป็นจำนวนมาก

เกตรกรที่นี่ถือว่าไม่ธรรมดา  แต่ละบ้านจะมีฝูงวัวนมอยู่เป็นจำนวนมาก    ฝูงละประมาณ 300 - 500 ตัวเลยทีเดียว   วัวถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  ถนนแต่ละสายบริเวณนี้จะมีอุโมงค์สำหรับให้วัวเดินข้ามกันเลยที่เดียว  
เจ้าตัวนี้ก็มีไม่น้อย   เข้าใจว่าเป็นตัวเม่น จะเป็นเม่นขนาดเล็กOhawe  Beach  ชายหาดซึ่งอยู่ไกล้ๆไชต์งาน  ตอนเย็นๆสามารถขับรถเดินทางมาเที่ยวชมได้

ภาพมุมกว้างของหาด  Ohawe Beach   Hawera  :  เมืองเล็กๆที่อยู่ไกล้กับไชต์งานมากที่สุด    เมื่อพอมีเวลาว่างก็เข้าชมเมือง
ถ่ายรูปคู่กับเจ้าถิ่น สาวน้อยและเด็กน้อยชาว เมารี  (Maori) 


บรรยากาศภายในเมือง


2233