เก็บตก Singapore Airlines VS Thai Airways.

มีคนเขียนภาพให้เข้าใจง่าย ข้อแตกต่างของ Board บริหารของ Singapore Airlines เทียบกับ Thai Airways..

โดย Board ของ Singapore Airlines จะมีแค่ 10 คน เป็นนักธุรกิจซะ 9 คนส่วนของการบินไทย board มี 15 คน เป็นนักธุรกิจ 3 คน ส่วนอีก 12 คนเป็น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ...


คงยากที่จะตัดสินว่าแบบไหนดีกว่ากัน ต้องใช้ผลประกอบการปลายปี กับการจัดอันดับ world ranking เป็นตัวตัดสิน...( คราวนี้ง่ายเลย)