คนสิงคโปร์เป็นเบาหวานมากสุด

ผลสำรวจเผยคนสิงคโปร์เป็นเบาหวานมากสุดในเอเชีย ผลสำรวจเผยคนสิงคโปร์เป็นเบาหวานก่อนอายุ 40 ปี ถือว่าสูงสุดในเอเชีย


ผลสำรวจผู้ป่วยจำนวน 319 คนจาก 9 ประเทศในเอเชียได้แก่ สิงคโปร์ ไทย จีน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม เป็นระยะเวลานาน 2 ปี ของมูลนิธิเบาหวานแห่งเอเชียระบุว่า ชาวสิงคโปร์ 3 ใน 10 คนเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ก่อนอายุ 40 ปี ถือว่าสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ เบาหวานประเภท 2 เป็นเบาหวานที่พบเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ตับอ่อนยังสามารถสร้างอินซูลินได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ผู้ป่วยต้องมีการควบคุมอาหาร การใช้ยาชนิดกิน หรือใช้อินซูลินชนิดฉีด ปัจจุบัน สิงคโปร์ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จำนวน 498,190 คน


Cr: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/642209
04 April 2015