เงินเดือนนายกสิงคโปร์

ลีเซียนลุง นายกสิงคโปร์  ยังคงเป็นผู้นำประเทศที่มีเงินเดือนสูงสุดในบรรดาผู้นำของโลก    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่านายกรัฐมนตรีของผู้นำประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์นั้นมีเงินเดือนหรือรายได้ต่อปีสูงสุด   ซึ่งสูงกว่าในบรรดาผู้นำที่ประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระดับโลกค่อนข้างมากเสียด้วย
      จากแหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบัน ลีเซียนลุง  ลูกชายของอตีดนายกรัฐมนตรีสิงค์โปร์คนแรก ลีกวนยู  มีรายได้ประมาณ $ 1.7m   {หนึ่งล้านเจ็ดแสนเหรียญยูเอสดอลลาร์ หรือประมาณสี่สิบสองล้านบาท  (£ 1.14m, 1.56m €) } ต่อปี   ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ประจำปีของผู้นำ 5 ประเทศเหล่านี้มารวมกัน (ฝรั่งเศส + เยอรมนี +  อิตาลี + ญี่ปุ่น + สหราชอาณาจักร )


*** ในอดีดช่วงปี 2008-2012 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะมีรายได้ต่อปีถึง $ 2.8 m  หรือเกือบเจ็ดสิบล้านบาทต่อปี  แต่เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนว่าเป็นรายได้ที่สูงเกินไปจึงทำให้นายกรัฐมนตรีถูกตัดเงินเดือนลดลงมา 28% และคงเหลืออยู่ $ 1.7m ....

 สำหรับผู้นำที่มีเงินเดือนสูงรองลงมาได้แก่ ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาที่มีรายได้ $ 400,000 ต่อปี หรือประมาณสิบสามล้านห้าแสนบาท   ตามด้วยสตีเฟนฮาร์เปอร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาและนายกรัฐมนตรีเยอรมัน แองเจลาเมอร์เค ซึ่งมีเงินเดือนประจำปีของ $ 260,000 และ $ 234,400 ตามลำดับ

รายได้ประจำปีนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนคือ $ 214,800  ซึ่งเหนือกว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น  ส่วนนายกฯ อินเดีย Narendra Modi และจีน  ซึ่งเป็นผู้นำของสองประเทศที่มีบทบาทโดดเด่นของโลกมีเงินเดือนรวมกันแค่ประมาณ $ 50,000 เหรียญต่อปี   ดังแผนภูมิ Statista  ดังต่อไปนี้
เปรียบรายได้ระหว่างปี 1973 กับ 2012     ............ ทราบหรือไม่  นายกฯไทย    มีรายได้เดือนละเท่าไหร่่  ?????????