Visak day

 รีวิวกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดไทยในสิงคโปร์    สิงคโปร์มีองค์ประกอบของประชากร 3 เชื้อชาติหลัก นั้นคือประชากรเชื้อสายจีน สายมาเลฯ และก็อินเดีย

      ส่วนด้านศาสนาก็เช่นกันก็จะมี 3 ศาสนาหลักๆ ตามเชื้อสายของกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัย  กล่าวคือคนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธ  เชื้อสายมาเลฯก็นับถืออิสลามเป็นหลัก ส่วนเชื้อสายอินเดียก็ช่นกันก็เจะนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก      วันวิสัก เดย์ ( Vesak day)  หรือวันวิสาขบูชา  ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวสิงคโปร์และทางรัฐบาลเองก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับที่เมืองไทย      และในแต่ละปีก็เช่นกันเมื่อวันสำคัญนี้มาถึง ทางวัดพุทธที่นี่ก็จะจัดกิจกรรมเฉกเช่นเดียวกับที่เมืองไทยเพื้อให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำทาน รักษาศัล เจริญภาวนา และจุดประทีบ เวียนเทียน เพื่อขอบคุณและระลึกคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบแนวทางดำรงค์ชีวิตที่สำคัญต่อชาวโลก
      สำหรับในวันนี้เสือน้อยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมและร่วมเวียนเทียนที่วัดไทยที่อยู่ใกล้ๆบ้านมาด้วยเช่น (แถบย่าน choa chu kang )    ดังนั้นก็เลยเก็บภาพบรรยากาศงานวันวิสาขบูชาบางส่วนนำมาฝากกัน  ดังนี้     

วัดอุตตมญาณมุนี   ซึ่งเป็นวัดไทยในสิงคโปร์ ย่านชอชูกัง (choa chu kang )

โบถส์

วันวิสาขบูชา ทางวัดได้จัดดอกไม้สำหรับประกอบการเวียนเตรียมไว้ให้
บริเวณวัดมีกิจกรรมตักบาตรพระประจำวันเกิด

มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อย

จุดประทีบ จุดเทียนบูชาพระ


ไหว้พระพรหมสี่หน้า


เซ่นไหว้พระหรหมตามความเชื่อ


เสื้อพร้อมสกรีน ตามความเชื่อของชาวพุทธ


ช่วงเย็น พระท่านนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น  และมีบรรยายธรรรมะเป็ภาษาอังกฤษ    จากนั้นก็สวดมนต์ให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมและทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพระกล่าวนำและสวดมนต์ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน

พุทธสาสนิกชน กล่าวคำสรรเสริญและขอบคุณพระพุทธเจ้าที่ให้แนวทางดำรงค์ชีวิตที่ดีแก่ชาวพุทธ พร้อมแปลบทสวดสรรเสริญเป็นภาษาอังกฤษจุดธุป จุดเเทียน พร้อมที่จะทำการเวียนเทียน


เริ่มเวียนเทียนพร้อมสวดมนต์ (พระเดินนำหน้าพร้อมสวดมนต์นำ)


พุทธสาสนิกชนที่ร่วมเวียนเที่ยน (ท้ายขบวน)


เมื่อครบเวียนเทียนครบสามรอบ พระท่านก็ทำการนำสวดมนต์อีกครั้ง

เมื่อเวียนเทียนเสร็จก็น้ำดอกไม้ ธูป เทียน  มาวางไว้ในบริเวณที่จัดให้

พระผู้ใหญ่ ทำการพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรม

พระเถระ  ที่มาบรรยายธรรมมะในวันวิสาขบูชาในครั้งนี้   เป็นพระดีกรีระดับด๊อกเตอร์ซึ่งสามารถบรรยายธรรมได้หลากหลายภาษา  ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ   ภาษามาเลฯ ภาษาจีน และอื่นๆ


พระท่านนี้เกิดที่สิงคโปร์  แต่จำพรรษาและเผยแพร่ธรรมมะ อยู่ที่อังกฤษ
   *** ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมมะเป็นภาษาอังกฤษ   มีอยู่ประโยคหนึ่งที่พระรูปนี้ท่านได้บรรยายและบอกกับญาติโยมที่มานั่งฟังว่า Buddhism is reality not blind หรือประมาณว่า พุทธศาสนาคือความเป็นจริงไม่ได้เป็นความเชื่อเหมือนกับคนตาบอด  ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกฏของธรรมชาติ

เว็บไชต์ของทางวัน => http://www.uttamayanmuni.org/

No comments:

Post a Comment